26.-29. august 2020 Tartus
Uudised:
6.09.2020
Esimene Tartu Interdistsiplinaar on end selleks korraks leidnud oma lahenduse. Festival sai teoks enam-vähem kavandatud mahus tänu esinejate ja rahastajate paindlikkusele. Tulenevalt reisipiirangutest toimus osa sündmustest veebi vahendusel.  

Täname meie toetajaid ja koostööpartnereid Tartu linnavalitsust ja kultuuriosakonda, Elektriteatrit, Eesti Kultuurkapitali, Kõrgemat Kunstikooli Pallast ja Galeriid Noorus, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat, Acción Cultural Españolat, Kanuti Gildi SAALi, Soome Instituuti, Tartu Uut Teatrit, Eesti Kirjandusmuuseumi, festivali UNM Tampere 2020, Vildet ja Vinet, VegMachine’, Hektor hostelit, Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli. 

Kõige soojemad tänud ja tervitused meie esinejatele, kes andsid festivalile sisu, näo ja mõtte: etenduste Maagiline Metamorfoos ja supersocial tegijatele; performance’i Hybrid Living Scheme osalistele; Klexos ansamblile; festivali näitusel osalenud kunstnikud ning avamisel ülesastunud esinejad; etenduse Childhood’s Dreams esinejatele, kes täitsid viimasel hetkel augu festivali kavas, Foorumi kohtumiste esinejad; festivali installatsioonide autoreid ja teostajaid; festivali kujunduse ning plakati teostajaid. 

Samuti täname kõiki festivali programmi ja korraldusliku poolega seotud inimesi ning vabatahtlikke, kelle ennastsalgav panus tegi selle võimalikuks.

8.08.2020
Festivali programm ning foorum/töötoa kohtumised on uuendatud. Välisesinejad nagu Klexos ja Jimmy Offesson esinevad videoülekande vahendusel. Ülejäänud välisesinejatega nagu George Kentros ja Tytti Arolaga jätkame lootuses, et festivalinädalaks on reisimine võimalik. Reisipiirangute tõttu ei toimu sellel korral töötubasid. Kuna üleüldine olukord on ebaselge siis võib endiselt toimuda muudatusi.

9.06.2020
Tartu Interdistsiplinaari programm on nüüd avalik. Loodetavasti on välisesinejatega üri-tused võimalik kinnitada hiljemalt augusti al-guseks, samuti on lähikuudel võimalikud väi-kesed lisandused programmi. Hetkel läheb müüki esimene osa etenduse Maagiline Meta-morfoos piletitest, hoiame teid kursis edasiste arengutega.

30.03.2020
Augusti viimasel nädalal toimub esimest korda rahvusvaheline valdkondadevahelise kunsti festival Tartu Interdistsiplinaar. Toome teie ette sündmused, mille eesmärk on sulandada erinevad kunstivaldkonnad ühtseks eris-tamatuks tervikuks, kus publik ei pääse kaa-saloomisest, kus kontsert ei ole enam tava-pärane kontsert ega etendus etendus, kus distsipliinid muutuvad sündmuse käigus millekski uueks ja rõhuasetus on pideval muutusel.

pilt, heli, tekst, liikumine, ruum, inter-aktiivsus, tehnoloogia, osalus

Tartu Inderdistsiplinaar on valdkondade vahelise kunsti festival, mis koondab 1) kunstnikke ja loovisikuid, kelle tööde tulemust võib määratleda kunstivaldkondade vahelisel 
alal, 2) terviklikke valdkondadevahelisi- ning 3) interaktiivseid ja/või publiku osalusega  koostööprojekte. 

Valdkondade all mõistame humanitaar- ja looduseteadusi ning kunstivaldkondi nagu kirjandus, tants, muusika, performance, kujutav kunst, film ja teater. See loob võimaluse uute koosluste katsetamisteks ja innovaatilisteks lahendusteks teaduse, tehnika ja kunsti koostoimes. 
Toetajad ja partnerid:
Kontakt:
festival[at]interdistsiplinaar.ee

© 2020 Tartu Interdistsiplinaar