25.08

Installatsioonid Elektriteatris
12:00-18:00 festivali ajal
 
26.08

[ti] näitus Galeriis Noorus
avamine alates 19:00
 
20:00
20:00
20:20
27.08

          This Violin Must Die

19:00 Childhood's Dream
         
          Maagiline
          Metamorfoos

20:30
28.08

29.08


12:00
Foorum

13:15 Paneel diskussioon
20:00 supersocial

- 19.09

Foorum/Töötuba kohtumised | tasuta
Galerii Noorus

Festivali ajal toimuvad teoreetilised ja praktilised kohtumised on katse avastada ühist tausta koostööpõhistele projektidele, mis liiguvad kunstivaldkondade piirimail ning lähendada eri taustaga loovisikuid selles protsessis. 
Kohtumised annavad võimaluse festivalil esinejatele, loovisikutele ning asjast huvitunutele tutvuda põhjalikumalt festivalil esitatavate töödega ning tutvuda teoste valdkondadevahelise väljenduse tagamaid. 
 
Kõik Foorumi üritused on inglise keeles!

Ajakava:


28.08
11:15 - 12:00 Klexos Ensemble introductory talk 
Introduction and talk moderated by Liisa Hõbepappel

12:15 - 13:30 Elina Masing and team
"About Magical Metamorphosis"
Talk moderated by Henri Hütt


29.08
13:15 - 14:45 Panel discussion 
Possibilities for integrating image, sound, text, movement, space, interactivity, technology and/or participation.
Talk moderated by Henri Hütt and Marta-Liisa Talvet
Participants will be announced by the Festival! week